• Xüsusi saxlanma tələb edən və tez xarab olan mallar.
 • Qida məhsulları, spirt tərkibli məhsullar, siqaret, siqar, tütün məhsulları, elektron siqaret.
 • Heyvanlar, heyvan dəriləri, flora və fauna, toxumlar.
 • Əxlaq pozğunluğunu, zorakılığı, terrorizmi təbliğ və reklam edən materiallar.
 • Mobil telefonlar.
 • Akkumulatorlar, amortizatorlar, maşın yağları və maşın yağının olduğu bütün mallar.
 • Narkotik, psixotrop, zəhərləyici, partlayıcı maddələrin hazırlanması texnologiyasına aid materiallar.
 • Zərgərlik əşyaları, qiymətli qaşlar və metallar.
 • Pul (Banknotlar, kredit kartları, debit və ya hədiyyə kartları) və səyahət çekləri.
 • Bütün növ silahlar, odlu silah hissələri (tüfəng çəngəlləri, tetik mexanizmləri, vintlər / boltlar və s. daxil olmaqla), döyüş sursatı, hərbi təyinatlı hər cür əşyalar, partlayıcı maddələr, hərbi texnika, ov tüfəngi üçün patronunun yenidən doldurulması aparatı.
 • Azərbaycan Respublikasında Müdafiə, Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər nazirliyinin operativ istintaq fəaliyyəti üzrə informasiya sistemləri, gizli kameralar, xüsusi məxfi rabitə vasitələri və digər casus avadanlıqları.
 • Təhlükəli mallar, aerozollar(quru şampun, sprey, parfumeriya və s.), tezalışan tərkibli mallar, quru buz, bioloji maddələr, təzyiq altında olan mallar və Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının ("IATA") qaydalarına uyğun olaraq Hava Nəqliyyatı vasitəsi ilə daşınılması mümkün olmayan mallar.